Wie zijn wij?

De stichting Boekelnet is een initiatief uit de gemeenschap Boekel. In de zomer van 2011 hebben gemeente en ondernemersvereniging hun initiatieven om te komen tot een gemeentedekkend netwerk gebundeld in de stichting BoekelNet.

De stichting BoekelNet wordt nu bemand door:

  • Marien Tielemans (techniek)
  • Edward Nijhuis (penningmeester)
  • Gerry van Boxtel (voorzitter)
  • Hans van Zutven (secretaris)

wij zitten op persoonlijke titel in de stichting. Samen met de maatschappelijke partners uit de initiatiefgroep en met de grotere verenigingen van Boekel hebben we een glasvezelnetwerk ontwikkeld dat voldoet aan de volgende voorwaarden

  • Gemeentedekkend

  • Een echt “open” netwerk

  • Marktconforme prijzen

 

Sinds de zomer van 2013 is ons netwerk actief. Alle woningen in Boekel konden gebruik maken van een supersnelle internetverbinding. Het eerste gemeentedekkend netwerk van Nederland was een feit!

Vervolgens is de stichting BoekelNet in de periode 2013-2016  opgetreden al belangenbehartiger voor onze klanten en de financiële inbreng (startkapitaal) van bedrijfsleven en gemeente. In het voorjaar van 2016 heeft E-Fiber het ingebrachte startkapitaal afgelost en is ook de rol van BoekelNet aangepast. De rol van de stichting is nu:

  • Optreden als aanspreekpunt voor de Boekelse klanten van het groeiende E-Fiber Netwerk.
  • Opkomen voor de gemeenschappelijke (lokale) belangen
  • Faciliteren van lokale diensten.